1
1

BİREYSEL DAMLA SULAMA SİSTEM PROJESİ KAPSAMI

1.GİRİŞ
1.1. Proje alanı
Proje alanında parsel sınırlarını su kaynağının yerini ve yüksekliğini, eğim derecelerini ve yönlerini (mümkünse tesviye eğrili) gösteren 1/500-1/1000 ölçekli planlama haritası sağlanacaktır.
 
1.2. İklim Özellikleri
En yakın meteoroloji istasyonundan alınacak yükseklik enlem, boylam, ilkbahar son ve sonbahar ilk don tarihleri ile uzun yıllar ortalaması aylık yağış, sıcaklık, bağıl (nisbi) nem, rüzgar hızı, güneşleme süresi v.b. iklim elemanları verilecektir.
 
1.3.Toprak Özellikleri
Proje alanında, ortalama her 20 da arazi için bir adet olmak üzere açılacak profillerden 0-30 cm., 30-60 cm., 60-90 cm. ve 30-120 cm. toprak derinliklerinden alınacak toprak örnekleri analiz ettirilerek bünye sınıfı tarla kapasitesi, solma noktası, hacim ağırlığı, kullanılabilir su tutma kapasitesi, elektriksel iletkenlik vb. değerler sağlanacaktır. Ayrıca, infiltrasyon testleri sonucunda bulunan infiltrasyon hızı elde edilecektir.
 
1.4. Bitki Özellikleri
Projeli koşulda sulanacak bitkiler, ekim ve hasat tarihleri, sıra aralıkları etkili kök derinlikleri verilecektir.
 
1.5. Su Kaynağı
Yararlanılacak su kaynağı, cinsi, konumu,yüksekliği emniyetle alınacak suyun debisi, kuyu ise dinamik yüksekliği, sulama suyu analizlerine dayalı sulama suyu kalite sınıfı verilecektir. Pompa birimi gerekliliği ve yararlanılacak enerji cinsi (elektrik, motorin) belirtilecektir.
 
1.6. Çiftçi istekleri
Çiftçinin sulamayı kaç günde tamamlayacağı, günde kaç saat sulama yapacağı, su kaynağı kapasitesi ile bağdaştırılarak verilecektir
2.SULAMA SUYU İHTİYACI
Sulanacak her bitki için aylık ortalama su tüketimleri, sulama zamanının planlanması amacıyla geliştirilen yöntemlerle (örneğin Penman-Monteith yönetimi) hesaplanacak, bitkilerin aylık ve mevsimlik toplam sulama suyu ihtiyaçları verilecektir.
 
3.BİREYSEL SİSTEM PROJESİ
3.1.Ön Sistem Tertibi
Proje alanındaki her parselde lateral ve manifold boru hatlarının döşeneceği yönü gösteren ön sistem tertibi yapılacak, meyve ağaçları ve bağ sulanacaksa her parseldeki  ağaç ve omca sıra yönleri  planlama haritası üzerinde gösterilecektir.
3.2.Uygun Damlatıcı ve Lateral Tertibi
Proje alanında kullanılacak damlatıcı tipi,aralığı,işletme basıncı,debisi,debi-basınç ilişkisi, lateral tertip biçimi,lateral aralığı,ıslatılan alan oranı verilecektir.Meyve ağaçları, ağaç altı mikro yağmurlama yöntemi ile sulanacaksa, boşluk tipi ,işletme basıncı,debisi,ıslatma çapı verilecektir.
3.3.Ön Proje Faktörleri
Proje alanında sulanacak bitki birden fazla ise kritik bitkiye göre, her sulamada uygulanacak net ve toplam sulama suyu miktarı, proje sulama aralığı, sulama süreci, işletme birimi sayısı ve sistem debisi verilecektir.Sistem tertibi planlama haritası üzerinde gösterilecektir.
3.4. Lateral Boru Çapı
Sistemde kullanılacak lateral boruların cinsi, işletme basıncı,çapı,su dağıtım özellikleri ve lateral giriş basıncı verilecektir.
3.5.Manifold Boru Çapı
Sistemde kullanılacak manifold boruların (yan ana boru) cinsi, işletme basıncı,çapı, su dağıtım özellikleri ve  ana boru hattında istenen basınç, manifold giriş basıncı verilecektir.
3.6.Ana Boru Çapı
Ana boru hattında kullanılacak boru cinsi, işletme basıncı, pompa birimi, ile ana boru hattı maliyetinin en az olduğu boru çapı, ana boru giriş(kontrol birimi çıkış) basıncı verilecektir.
3.7.Kontrol Birimi
Sulama suyunu süzmek, besin elementlerini suya karıştırmak, debi ve basıncı denetlemek için kontrol biriminde kullanılacak unsurlar,özellikleri, kapasiteleri ve yük kayıpları verilecektir.
3.8.Pompa Birimi
Gerekli sistem giriş basıncı pompa birimi ile sağlanacaksa pompa tipi, dönme hızı, monometrik yüksekliği ve debisi verilecektir.
4-PROJE METRAJI VE KEŞİF BEDELİ
Kontrol Birimi ile ana borudan manifolda ve laterallere geçiş elemanlarını ve özelliklerini gösteren döşeme planları hazırlanacaktır.Sistemde kurulacak tüm unsurları ve yapılacak işleri kapsayan proje metrajı ve proje keşif bedeli hazırlanacaktır.
5-TEKNİK ŞARTNAME
Proje dosyasında,sistemde kullanılacak tüm damlatıcı(ya da küçük yağmurlama başlığı), boru hatları, kontrol birimi unsurları, pompa birimi ve bağlantı elemanlarının özelliklerinin, standartlara uygunluğunun belirtildiği ve sistemin kurulmasının açıklandığı teknik şartname yer alacaktır.
 
6-İŞLETME PLANI
Proje alanında yetiştirilecek her bitki için, farklı aylarda sulama aralığı, uygulanacak sulama suyu miktarı,sulama süresi,işletme birimlerine su verme sırasını kapsayan işletme planı verilecektir.
ng-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: normal; line-height: 19px; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Sivil anayasa çalışmaları hakkında dernek üyelerine bilgi de veren Vekil Yıldırım, “Dayatma siyaseti ortadan kaldıracağız. Bütün milletin önündeki vesayetleri ortadan kaldıracağız. En patron millet olacak. En vesayet sahibi milletimiz olacak. İhtilallerin, darbelerin olmadığı, çocuklarımızın zulümlere maruz bırakılmadığı, zulümlerin yaşanmadığı bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız” dedi.
 
Kategoriler              Kalitek
Damlama Borusu             Hakkımızda
Damlama Bağlantı             Banka Hesap No
Gübre Tankı, Filtre             Kargo Detayları
Kangal Bağlantıları             Sipariş Takip
Metal Bağlantılar             Müşteri Memnuniyeti
Montaj Ekipmanları             Şartlar ve Koşullar
 
   İletişim
Fevzi Çakmak Mh. Aslım cd. No:23
    Karatay/KONYA
    info@kalitekdamlasulama.com
  0 537 281 60 89  (Whatsapp)
0 332 236 93 33  (Sabit Hat)
 

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.