1
1

DAMLA SULAMA PROJESİ

Tarımsal üretimi artıran en önemli faktörlerden biri de sulamadır. Su kaynaklarının kısıtlı olması, sanayi ve yerlesim yerlerindeki içme ve kullanma suyu gereksiniminin artması, sulamada kullanılan suyun azalmasına ve kalitenin düsmesine neden olmaktadır. Ayrıca günümüzde, az isçilik ve az enerji kullanımı gerektiren, verim ve kaliteyi artıran sulama yöntem veya sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu şartları en fazla saglayan yöntemlerden birisi de damla sulama yöntemidir. İyi bir şekilde yönetilen Damla sulama ile sulanan bitkilerde verimin önemli düzeyde arttıgı ve diger sulama yöntemlerine (yüzey ve yagmurlama sulama) göre önemli oranda su tasarrufu sağlanabileceği belirtilmektedir.
 
       Konya, yıllık yaklaşık olarak 300 mm yağış toplamı bakımından Türkiye?nin en az yağış alan illerinden biridir. Konya ilinin 2.7 milyon ha tarım alanının ancak 400 bin ha sulanabilmekte, bu da toplam tarım alanının %15?nin sulanabildiğini göstermektedir. İçeri Çumra kasabasında ise 4760 ha alanın tamamına yakını salma veya yağmurlama sulama yöntemiyle sulanmaktadır. Konya genelinde toplam 3118 sulama amaçlı kuyu mevcut olup, bunun ancak 19 tanesi damla sulama amaçlı kullanılmaktadır.
       Konya ilinde sulanabilir tarım alanlarında en büyük sorun, mevcut su kaynaklarının aşırı ve bilinçsiz şekilde kullanılmasıdır. Uzmanlar, Konya'da gereğinden fazla su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının her yıl yaklaşık bir metre çekildiğini ifade etmektedirler. Bu yüzden, su ve doğru sulama programlaması konusunda çiftçilerin acilen uygulamalı olarak eğitilmesine ihtiyaç vardır. 
 
       AB, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek suretiyle, Türkiye?deki çevresel bozulmanın önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. AB bu nedenle, ?sürdürülebilir su ve toprak kullanımı (Tema 4)? ana başlığı altında ?su tasarrufu sağlamak amacıyla doğru sulama tekniklerinin uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme, bilinçlendirme ve pilot uygulama faaliyetleri? konusunda yapılacak projeleri destekleyeceğini açıklamıştır. Bu bağlamda, hazırlanan proje öncelikli olarak çevreyi ve toplumu kapsamaktadır. Proje, çiftçi ve ailelerinin su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasını konusunda bilinçlenmelerini hedeflemiştir. Çarpan etkisi ile Konya ilinde sulama birliğine üye 29986 çiftçide de bu bilinç yaygınlaşacaktır. 
      Projede, öncelikle 14 kişiden oluşan eğiticiler (ziraat mühendisleri), damla sulama konusunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Tarımsal Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde görevli öğretim üyeleri tarafından haftada 4 saat olmak üzere 32 saat süre ile eğitilecektir. Daha sonra bu eğitimi alan eğiticiler, İçeri Çumra Kasabasındaki 1159 kişiden oluşan hedef çiftçileri teorik ve uygulamalı olarak 6 ay süre ile eğiteceklerdir. Proje 10 ay sürecek olup, STK, Üniversite, Enstitü ve Birlik işbirliği ile yürütülecektir.  
 
      Bu projenin amacı, Konya İli İçeri Çumra kasabası çiftçilerini kıt olan su kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanacakları konusunda bilinçlendirmek ve bu amaçla suyu en verimli şekilde kullanan damla sulama yöntemini uygulamalı olarak öğretmektir.
 
Projede, öncelikle 14 kişiden oluşan eğiticiler (ziraat mühendisleri), damla sulama konusunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Tarımsal Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde görevli öğretim üyeleri tarafından haftada 4 saat olmak üzere 32 saat süre ile eğitilecektir. Daha sonra bu eğitimi alan eğiticiler, İçeri Çumra Kasabasındaki 1159 kişiden oluşan hedef çiftçileri teorik ve uygulamalı olarak 6 ay süre ile eğiteceklerdir. Proje 10 ay sürecek olup, STK, Üniversite, Enstitü ve Birlik işbirliği ile yürütülecektir.  
 
     Bu projenin amacı, Konya İli İçeri Çumra kasabası çiftçilerini kıt olan su kaynaklarını en verimli şekilde nasıl kullanacakları konusunda bilinçlendirmek ve bu amaçla suyu en verimli şekilde kullanan damla sulama yöntemini uygulamalı olarak öğretmektir.
 
     Çiftçilerin eğitimi eğitici ziraat mühendisleri tarafından 16 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Her bir gruba haftalık 2?er saat olmak üzere toplam 8 saat teorik eğitim verilecektir. Eğitimler, hafta içerisinde 5 gün boyunca 19:30 ile 21:30 saatleri arasında verilecek ve teorik eğitimler 4 ayda tamamlanacaktır. Böylece, eğitim sonunda yaklaşık 950 çiftçi eğitilmiş olacaktır. Teorik eğitimin tamamlanmasından sonra İçeri Çumra kasabasında uygulamalı eğitim yapılacaktır. Bu amaçla, üç farklı bitkide (buğday, mısır ve domates) damla sulama uygulaması yapılacaktır. Uygulama parsellerinin her biri 1000?er m2?den oluşacaktır.    
 
     Proje kapsamında çiftçilere yönelik bir konferans düzenlenecektir. Konferans sunum ekibi damla sulama konusunda uzman bir veya birkaç kişiden oluşacaktır. Konferans için gerekli duyurular yapılacak, katılımcılarının seçiminde projenin amacına uygun kesimler davet edilecektir. Konferans salonu ve tanıtım broşürlerinde AB görünürlüğüne de önem verilecektir. Böylece, su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması konusunda çiftçiler bilinçlendirilecektir. Çalışmalar Anadolu Teknik Elemanlar Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.
 
      Proje çarpan etkisinin tespiti amacıyla S.S. Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliğine üye kooperatiflerde ölçme ve değerlendirme anketleri yapılarak proje çalışmasının çiftçilerde damla sulama bilincinin ölçümü yapılacaktır. Bu faaliyet, çiftçilerin konuya duyarlılığının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için yapılacaktır. Anket çalışması Dernek ve Sulama Birliği ortak çalışması ile yapılacaktır.
 
     Gerek tarım kesiminde gerekse tarımsal kurumlar açısından gereken hassasiyetin ve bilincin gösterilmemesi nedeniyle su kaynakları korunamamaktadır. Çiftçilerin bilinçsiz olmaları sebebiyle tarımsal sulamada aşırı su israfı olmaktadır. Kısıtlı su kaynaklarının tükenmesinin önüne geçmek için sulama konusunda duyarsız kitleleri harekete geçirmek gerekmektedir. Bu nedenle; sulu tarım ile uğraşan çiftçiler tarımsal sulama konusunda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirmelidir. Sulama ile ilgili sorunların çözümünde çiftçilerin katılımlarını sağlamak eşik noktasını oluşturmaktadır. Bu nedenle; sulu tarımın yapıldığı İçeri Çumra Kasabası?ndaki çiftçiler proje hedef kitlesi olarak belirlenmiştir.
     Projenin nihai faydalanıcıları olan çiftçi aileleri, ziraat mühendisleri ve Birlik personelidir. Tüm nihai faydalanıcılar ortak çevreyi kullanan kişilerdir. Çevre duyarlılığı konusundaki iletişim ve etkileşim tüm faydalanıcıları olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Gerek hedef grup, gerekse tüm faydalanıcılar çevre eğitim bilinci konusunda taraftırlar.
Bu nedenle, proje kapsamında çiftçilere verilecek eğitimle doğal kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir kullanılma alışkanlıkları kazandırılacaktır.
Proje, hedef kitlesi ve nihai faydalanıcıları olan gruplara konu hakkında bilgilendirme çalışmaları sayesinde tarımsal kesimde sinerjik etki oluşturulacaktır.
     
      Projenin kapsamında yaklaşık 1159 çiftçi eğitilmiş olacaktır. Bilinçlenen çiftçiler vasıtasıyla çarpan etkisi ile Birliğe üye olan tüm çiftçilerin damla sulama konusunda bilinçleneceği tahmin edilmektedir. Birliğe kayıtlı olan 29.986 üyenin tamamı bu proje eğitiminin sonucundan faydalanacaktır.
Projenin, özellikle AB katkısı ile gerçekleştirilmiş olması hedef kitlenin Avrupa Birliği? ne ilgisi ve güvenini artırmakla birlikte projenin başarılı, sürdürülebilir ve geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayacaktır. Özellikle, projenin yapılacağı yer olarak sulu tarımın yapıldığı İçeri Çumra Kasabası?nın seçilmesi çarpan etkisi ivmesinin yüksek olması içindir.
Proje ile Dernek üyelerinin ve Birlik çalışanlarının projeli çalışma konusunda bilgi ve becerisi artacaktır. 
 
Proje faaliyetleri bittikten sonra ortak ve iştirakçiler kendi alanlarında işlevselliklerini devam ettirdiklerinden dolayı mali açıdan desteğin kesilmesi söz konusu değildir. Lider Dernek de STK olması ve tüzüğü gereği çevre bilincinin oluşması konusunda faaliyetler yapması gerektiğinden projenin bitiminde de gerek bu proje olgusunun gerekse benzer projeleri yapmaya devam edecektir.
 
 
     Lider Derneğin proje çalışması hibe ve proje süresinin bitmesinin ardından devamlılığını sağlamaya devam edecektir. Devamlılığı ve etkinliği sağlayıcı en önemli faktörü proje sahibi olan Derneğin STK olmasıdır. Dolayısıyla, Dernek toplumda çevre bilincinin oluşması için benzer projeler yapmaya devam edecektir.    
 
 
     Son yıllarda kuraklığın artması dolayısıyla su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması konusu Türkiye?nin en güncel konulardan biri olmuştur. Tarım bakanlığı bu kapsamda bazı önemli kararlar almıştır. Bu kararlardan birisi de su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılması için ?Damla Sulama? yönteminin yaygınlaştırılmasıdır.  
    Projenin gerçekleşmesi AB?nin bölgede tanınmasının yanında AB ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kurumsal ilişkinin artmasına da katkı sağlayacaktır.
 
Kategoriler              Kalitek
Damlama Borusu             Hakkımızda
Damlama Bağlantı             Banka Hesap No
Gübre Tankı, Filtre             Kargo Detayları
Kangal Bağlantıları             Sipariş Takip
Metal Bağlantılar             Müşteri Memnuniyeti
Montaj Ekipmanları             Şartlar ve Koşullar
 
   İletişim
Fevzi Çakmak Mh. Aslım cd. No:23
    Karatay/KONYA
    info@kalitekdamlasulama.com
  0 537 281 60 89  (Whatsapp)
0 332 236 93 33  (Sabit Hat)
 

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.